Knutbydramat i media


Finns flera böcker och dokumentärfilmer som beskriver tragedin

Böcker:

Knutbyflickan, av Linnéa Kuling

Linnéa Kuling har skrivit en bok om hur det var att växa upp inom Knutbysekten. Boken är välskriven och den unga författaren imponerar med sitt mod att i närbild betrakta det som skedde. /Gabriella Riboe

Knutby, av Jonas Bonnier

Utdrag från Albert Bonniers Förlags beskrivning av boken:

Sommaren 1997 flyttar familjen Forsman till Knutby i Uppland, redo att påbörja sitt nya liv i Filadelfia-församlingen som leds av Eva Skoog. Under de knappt sju år som följer ska ett fåtal personer och familjer väva sig ett förödande nät av erotiska maktrelationer som ofrånkomligt utmynnar i ett tragiskt crescendo.
Jonas Bonnier har skrivit en verklighetsnära roman om händelserna i Knutby och om hur det är möjligt att skapa en parallell verklighet baserat på tro, hopp och kärlek, som till slut tjänar helt andra syften.

Inte bara Knutby – drömmen om det fullkomliga, av Göran Bergstrand

Utdrag direkt ur boken från Natur & Kultur :

Varför vill man förstå det onda människor gör? Vill man skaffa sig kunskaper för att kunna visa att det onda alltid görs av onda människor? Av dem som är annorlunda, avvikande, inte som vi? Så att man kan övertyga sig om att det riktigt onda är långt borta från en själv?

Dokumentärer:

HBO’s dokumentär i 6 delar: I blind tro

I blind tro
HBO: I blind tro

Uppdrag Gransknings dokumentär i 6 delar.

Uppdrag Granskning

Vägen hem – En film om synden, skulden och skotten i Knutby är en dramadokumentär av Karin Swärd

Vägen hem

Kalla Fakta: Knutby – ten years later (2013)

Kalla fakta. 2013. Knutby.

Artiklar:

Krönika i SVD: Knytby borde åberopa ärekränkning, av Ylva Lagercrantz Spindler

Ylva Lagercrantz Spindler
Ylva Lagercrantz Spindler