Daniel Linde


Daniel Linde
Daniel Linde

På kvällen den 9 januari 2004 sköt Sara Svenson förutom Alexandra Fossmo även datakonsulten Daniel Linde. Han sköts med två skott, ett i ansiktet och ett i bröstet. Han överlevde men fick mén för livet. Helge Fossmo hade i sin övertalningskampanj fått Sara införstådd med att hon även borde skjuta Daniel. Allt för att Sara skulle vara säker på att ”få nåd inför Gud”. Helge hade en sexuell relation med Daniels fru och tyckte att det därför vore praktiskt om även Daniel ”fick komma hem”.

Hör Daniel berätta om det som hände honom: P4 Sjuhärad