Sammanfattning


Sammanfattning av Knutbydramat på Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Knutbydramat

Bloggens Minnessidor för Heléne Fossmo och Alexandra Fossmo samt sidan för Daniel Linde beskriver vad de utsattes för. Det finns otaliga artiklar, böcker och dokumentärer skapade som beskriver dessa händelser i detalj. Se några tips under fliken ‘Knutbydramat i media’.

Det är min övertygelse att det bästa sättet att närma sig de fruktansvärda händelserna i Knutby är med en acceptans av att de människor som utförde och de människor som tillät dessa händelser att inträffa är människor, precis som du och jag. Att acceptera detta är inte enkelt. Dessa människor måste väl ändå vara av en särskild sort, helt klart underbegåvade och helt klart tillhörande en speciell ond sorts människotyp.

Det verkligt skrämmande är att det inte är så. Vi skulle alla under rätt kombination av omständigheter, som just vi är beroende av under ett visst tidsspann, p.g.a. våra personliga tidigare omständigheter – kunna bete oss på ett likartat sätt. Detta har bevisats under historiens gång, vid ett flertal tillfällen, om och om igen. Under vissa av dessa skeenden har ogripbara mänskliga lidanden uppstått. De underliggande mekanismerna är dock desamma oavsett om det handlar om mindre lokala sammanhang såsom Knutbydramat eller uppskalade sammanhang och dimensioner såsom t.ex Jonestown, forna Jugoslavien, Rwanda och Förintelsen.

För att vi skall minska risken för att liknande katastrofer händer igen är det viktigt att vi försöker förstå mekanismerna bakom och känner igen dem när vi ser dem.

Skriv gärna några Minnesord till Heléne Fossmo och Alexandra Fossmo på bloggens Minnessidor.