Om


Gabriella Riboe

Tanken med denna blogg är att göra bilden av Knutby mer varierad och komplett.

Knutby har p.g.a. Knutbydramat blivit en nutida symbol för människans förmåga till irrationellt, obegripligt och skrämmande beteende.

Det är viktigt att vi förstår att människorna som var delaktiga i Knutbydramat, inte är annorlunda än oss övriga. Utmaningen för oss alla är att känna igen denna typ av mekanismer inom sammanhang där vi ser oss själva som självklara innehavare av de enda rätta värderingarna. Samma mekanismer som låg bakom händelseutvecklingen i Knutby Filadelfia har legat bakom många av världens katastrofer, ofta uppskalade till ogripbara dimensioner och lidanden, men i grunden drivna av samma mekanismer som i Knutby Filadelfia.

Knutbydramat är en del av Knutbys historia men inte hela Knutbys historia. Jag hoppas att med denna blogg kunna ge en mer varierad bild av denna lilla by, som ligger så mjukt inbäddad i den skira och leende Roslagsnaturen.

Jag och maken lämnade Stockholms innerstad för att bosätta oss i Knutby sommaren 2020.

Gabriella Riboe